Op advies van Zorginstituut Nederland Nederland voert minister Tamara van Ark vanaf 1 juli enkele aanpassingen aan de voorwaarden door. Het gaat om:

  • Een verruiming van de periode na het acute ziektestadium waarin huisarts of medisch specialist kunnen verwijzen naar 6 maanden (was 4 maanden).
  • Naast de medisch specialist mag ook de huisarts in bepaalde gevallen verwijzen voor een 2e behandeltermijn, met name wanneer de invulling van de paramedische herstelzorg in de eerste termijn beperkt of gebrekkig is geweest.
  • Mensen die geen paramedische herstelzorg hebben gehad, maar die op lange termijn ernstige klachten en beperkingen op gebied van stemgebruik en spraak, cognitie, of beperkte energie en conditie blijven ervaren, kunnen aanspraak maken op reguliere paramedische zorg.
  • De tijdelijke regeling voor paramedische herstelzorg is verlengd tot 1 augustus 2022.